GL na semináři o obchodních příležitostech v Mexiku a Texasu

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Americkým centrem v Praze a dalšími partnery organizovala seminář věnovaný obchodním příležitostem pro české firmy v Mexiku a Texasu. Semináře se zúčastnilo vybraných 50 českých firem a my nemohli chybět.

Seminář zahájil velvyslanec USA, J.E. p. Norman Larry EISEN, který ve svém vystoupení vyjádřil poděkování HK ČR za organizaci takového semináře a vyzval přítomné zástupce českých podnikatelů k zvýšení obchodních aktivit v této perspektivní aglomeraci. V rámci programu vystoupil i velvyslanec Mexika, J.E. José Luis Bernal.

Společnost Global Lighting zde získala cenné informace a kontakty pro její další rozvoj. Náš koncept a prezentované výsledky rozšiřují další možnosti úspor energie i v tak vzdálených místech světa jako je Mexiko a Texas.