Projekční činnost

Proškolení zaměstnanci našeho technického oddělení Vám na základě podkladů z přípravné části
zpracují světelný projekt. V programu DiaLux Vám zpracujeme projekt, na jehož základě navrhneme
nové světelné zdroje od společnosti Global Lighting. Projektová část je velmi důležitá pro vhodné
zvolení nového úsporného světelného zdroje, správné nastavení úhlů světelného toku, barvy světla a
použití chladících materiálů pro bezúdržbový provoz nového LED osvětlení. Všechny návrhy nového
osvětlení splňují normy ČNS.