Zaměření a přípravná činnost

Naši pracovníci jsou vybaveni těmi nejmodernějšími přístroji, které s vysokou přesností zaměří
stávající hodnoty. Hlavním úkolem našich techniků je změření osvětlenosti daného prostoru, jeho
rozměry a zajištění dalších podkladů nezbytný pro výpočet energetické úspory. Vše je pečlivě
zaznamenáno a následně předáno do našeho technického oddělení. Podklady z přípravné činnosti
jsou velice důležité pro zhotovení finálního světelného projektu a návrhu nového úsporného
osvětlení.